Kalendář hlášení

 • hlášení dne 1.4.2020

  1.4.2020

  1./Dnešním dnem byly rozvezeny kontejnery na bioodpad. Do kontejneru na bioodpad a ze zahrady vhazujte pouze:

   posekanou trávu, seno, listí, květiny, zeleninu, zbytky ovoce a zeleniny. 

  Do  kontejneru na bioodpad je zakázáno vhazovat:

  zbytky jídel, maso, kosti, uhelný popel, olej, tuky, sáčky z vysavače, pleny, odpad, který není biologicky rozložitelný , exkrementy domácích zvířat.

  Větve ze stromu nebo keře prosím ukládejte mimo kontejner na stanoviště. Obecní zaměstnanci je budou pravidelně svážet na štěpkování. Hlavně neukládejte  do kontejneru!

  2./Svoz odpadu v době epidemie COVID - 19

  Tímto  žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID–19,  případně občané s pozitivním nálezem v domácím léčení, aby své odpady dočasně netřídili. Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích do popelnice na komunální odpad. Pytle z vnějšku vydezinfikujte. Zároveň upozorňujeme, že při svozu komunálního odpadu bude vysypána vždy jen odpadová nádoba. Z bezpečnostních důvodů nebude vyvezen žádný odpad navíc odložený vedle popelnic . Toto opatření se týká i tříděných odpadů. Prosíme, pokud jsou kontejnery plné neodkládejte vedle nich další odpad.

  3/Informace  ohledně svozu odpadů v době epidemie COVID -19

  a )Svážíme pouze odpad v nádobách . Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice.

  b) Odpad do popelnic dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých)  pevných pytlích.

  c) Víko popelnice vydezinfikujte!

  d) Nádoby vystavujte v den svozu a to přímo ke komunikaci.

  e )Neřešte prosím jednotlivé reklamace, nemáme kapacitu na to, abychom se vraceli pro jednu či dvě nevysypané popelnice. Pokud nebude svezena větší část obce (např. celá ulice) napište nám e-mail s danou lokalitou.

  f) Neodkládejte ani tříděný odpad vedle barevných kontejnerů.

  g) Tříděný odpad vyhazujte v rukavicicíh.

  h) Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů nechte prosím na dobu po zrušení mimořádných opatření.

  ch) Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou vzhledem k zákazu vycházení do odvolání zrušeny.

  i) Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.

  4./Na obecním úřadě ve Ptení jsou k dispozici zdarma látkové roušky, které ušily naše ptenské spoluobčanky pro svoje spoluobčany. V případě zájmu si pro tyto roušky dojděte na obecní úřad.

  5. /Vedoucí pošty ve Ptení opět oznamuje, že do odvolání je změněna provozní doba. Od 8-9 hodin je provozní doba vyhrazena pouze  pro seniory, od 9-11 hodin a od 15-16h hodin pro ostatní veřejnost.